در حال بارگیری...
09 ژانویه

درباره گروه آوا و نوا

درباره گروه آوا و نوا

گروه آوا و نوا در فروردین ماه سال 1385 پس از بررسی های صورت گرفته

کار خود را با هدف برگزاری تخصصی مراسم ترحیم عرفانی آغاز کرد

سپس با شناختی که ما از افراد مجرب و کار پشته در این حرفه را داریم توانستیه ایم

تا مشتریان ما با آسودگی خاطر بتواننده مراسم خودر را به ما بسپارند

سایت تخصصی آوا و نوا با هدف ارایه  شده و اطلاعات تماس خدمات مجالس و مراسمات ترحیم مذهبی راه اندازی شده است

شناسایی انواع خدمات مورد نیاز مجالس ترحیم و مذهبی یکی از خدماتی است که سایت آوا و نوا ارایه می دهد

 بسیاری از خدمات ما ارایه  شده شاید برای

بسیاری ناشناخته باشد اما در سایت به صورت تفضیلی به این موارد پرداخته شده است

در حال حاضر خدمات ارایه شده در سایت مختصص شهر تهران است و تمرکز اصلی افزایش کیفیت اطلاعات ارایه  شده در سایت است

برای این منظور کلیه خدمات دهندگان در حوزه های مختلفی ارزیابی شده و به مرور خدمات دهندگانی که دارای کیفیت

 ویژگیهای متمایزی هستند اولویت بالاتری دریافت می نمایید

 این امر می تواند در راهنمایی و تصمیم گیری مشتریان مفید باشد امیدواریم بتوانیم

 به مرور کیفیت و کسترده خدمات سایت را افزایش داده و از این طریق بتوانیم خدمتی

کوچک را به مشتریان ارائه نماییم

شماره مدیریت

                          09125729113

دیدگاه خود را بنویسید