در حال بارگیری...
۳۰ بهمن

روش تسلیت گفتن به صاحب عزا

روش تسلیت گفتن به صاحب عزا

اظهر همدردی و تلاش برای تسلای افراد سوگوار بسیار مهم و نیاز فرد است و خود روش تسلیت گفتن خود آدابی دارد که رعایت انها میتواند ما را در رسیدن به اهداف انسانی عاطفی مان یاری دهد. باید پذیرفت که مرگ بخشی جداناپذیر از زندگیمان است و لذا باید دانست چگونگی رفتار در مراسم ترحیم و برخورد با افراد سوگواربسیار مهم است اغلب ما حس میکنیم که نمیتوانیم احساساتمان را به زبان بیاوریم و مواجه شدن با خانواده متوفی بسیار دشوار است خانواده تازه گذشته عمیقتا بسیار غمگین هستند و نیاز به تسلی دادن دارند و گفتن جملات شما در روحیه فردبسیار موثر است

شیوه صحیح برخورد و معاشرت با فرد داغ دیده چگونه است ؟ و چه باید و نباید هایی وجود دارد؟

گفتن جملات ( من خیلی متاسفم ) (مدام به فکرت بودم ) میتواند عمق همدردی شما را نشان دهد هماطور باید از گفتن خیلی حرف ها و کارها بپرهیزیدمثلا نباید آنها را از ابراز احساسات گریه کردن منع کنید تسلیت دادن مصیبت زده از آدابی است که رعایت ان موجب تسلی مصسبت زدگان و بالا بردن روحه بزماندگان خانواده مرحوم است

۵ جمله اشتباه که در تسلیت گفتن نباید به کار ببریم

 ۱ ) نگویم که غم آخرت باشد 

اظهار همدردی و آرزوی خوب برای فرد داغ دارنباید در بطن خود خواسته بدی را برای و به دنبال داشته باشد از کلاماتی بهتر مانند خداومد به شما صبر دهد . خداوند به شما سلامتی دهد . خداوند به خاطر صبرتان به شما اجر دهد

۲) فرد داغ دیده را منع نکنید 

برای تسلا دادن نباید آنها را از گریه منع کنید واکنش هایی مانند گریه و فریاد میتوانید در خالی کرد فشا روی فرد داغ دیده بسار موثر باشد و فقط در صورت بروز عکس عمل هایی مانند وارد کردن آسب به خود و فریاد زیاد و شیون و زدن خود یا همان ( خودزنی فرد داغ دارد ) باید او را گرفته و از این کار منع کنید

۳) او الان در جای بهتری است 

به جای این کلمه بهتر است به رنج و ناراحتی که فرد سوگوار تحمل میکند اقرار کنید چون گفتن این کلمه ( او در جای بهتری است ) در بعضی از مواقع باعث ناراحتی شود

۴) دیگه میتونی به زندگی خودت برسی 

این جمله بخصوص در زمانی که فرد تاز گذشته دچاره بیمار طولانی و دردناک بوداست و میتواند بسیار ناراحت کننده برای خانواده مرحوم باشد

۵) این نیز بگذرد

این جمله فقط باید در مورد افراد زنده که کار دشواری انجام میدهد صدق شود صاحب عزا با این جمله به خیالش همه درد او را نادیده گرفته اند و دوست دارند سریع از کنار این مسلئه عبور کنند . بهتر بگوید همه چیز مثا سابق خواهد شد . بزودی حات بهتر خواهد شد

در همه حال سعی کنید افراد داغ دار را تا چند روز تنها نگدارید زیرا تنهایی و فکر و خیال باعث بروز اتفاقات نادرست میشود

دیدگاه خود را بنویسید