در حال بارگیری...
27 فوریه

اعزام مداح جهت مراسم ترحیم

اعزام مداح جهت مراسم ترحیم

بی شک حضور ذاکران  اهل بیت حرفه ای و با سابقه و دارای کد مداحی اخذ شده
  از سازمان حج و زیارت در مجالس تاثیرمستقیمی در
کیفیت مجلس خواهد داشت لذا شما فقط با یک تماس ذاکران با سابقه به همراه سیستم صوتی جهت مجالس ترحیم و سایر مجالس مذهبی
خود داشته باشد.

دیدگاه خود را بنویسید