27 فوریه

اعزام مداح جهت مراسم ترحیم

اعزام مداح جهت مراسم ترحیم بی شک حضور ذاکران  اهل بیت حرفه ای و با سابقه و دارای کد مداحی اخذ شده  از سازمان حج و زیارت در مجالس تاثیرمستقیمی در کیفیت مجلس خواهد داشت لذا شما فقط با یک تماس  با وب سایت آو و نوا ذاکران با سابقه به همراه سیستم صوتی جهت مجالس […]