درگذشت هنرمندان
01 فوریه

درگذشت هنرمندان

کاظم افرندنیا در گذشت علی طباطبایی در گذشت عباس کیا رستمی در گذشت عارف لرستانی در گذشت دنیا فنی زاده در گذشت حاج اصغر شیر خدا در گذشت حاج سلیم موذن زاده در گذشت حسن جوهرچی در گذشت حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در گذشت خانم شاقل گویینده خبر تلویزیون در گذشت داوود [...]