۰۵ اسفند

متن شعر جوان ناکام

متن شعر جوان ناکام  جوان نازنین در خاک رفتی    از این دنیای غم غمناک رفتی زدی آتش به جان دوست داران      چو گل پاک آمدی و پاک رفتی