۲۹ بهمن

دانلود تک نوازی ساز نی در مراسم ترحیم

دانلود تک نوازی ساز نی در مراسم ترحیم ما در این قیمت توانسته ایم تک نوازی از ساز نی را در دستگاهای مختلف برای شما عزیران جمع آوری کنیم و به صورت فایل صوتی در اختبران شما عزیران قرار دهیم در مراسم ترحیم و اعزاداری بیشترین کاربرد را ساز نی دارد به خاطر سوزناک بودن ساز […]