05 دسامبر

ترحیم با گروه سنتی عرفانی

اجرای مراسم ترحیم با گروه سنتی عرفانی  برگزار میشود که با سازهای دف , نی , تار , سه تار , سنتور  ,به همراه خواننده عرفانی خوان انجام میشود . که هر یک از این سازها به دلخواه مشتری بوده است . در مراسم اشعاری از حافظ و مولانا خوانده میشود و تصنیف هایی از […]