05 دسامبر

مداحی

اجرای مراسم ترحیم به صورت مداحی این نوع مراسم ها به صورت مداحی برگزار میشود(مداحی خالی ) و شعر از ائیمه و اطهار و چندین شعر در مورده مرحوم خوانده میشود . برای دیدن نمونه های  بیشتر در تلگرام  با شمارهای زیر تماس حاصل فرمایین ۰۹۱۲۵۷۲۹۱۱۳ تلگرام ما ۰۹۳۹۶۱۳۹۵۹۲ https://t.me/avainavairtarhim