اجرای مراسم ترحیم با گروه سنتی
۰۲ تیر

اجرای مراسم ترحیم با گروه سنتی

  • afshin
  • 0

اجرای مراسم ترحیم با گروه سنتی  وقتی که در نظر صاحب مراسم اسم گروه سنتی می آید ناخداگاه زمینه ذهن او به سمت مراسمات ارگانی و شاد میرود که این طرز تفکر بسیار نادرست است چرا ؟ چونکه سایت آوا و نوا با برگزاری تخصصی مراسم ترحیم توانسته در راستای اجرای مراسم ترحیم با گروه […]