۰۲ تیر

گروه تواشیح

  • afshin
  • 0

اجرای مراسم ترحیم با گروه تواشیح گروه تواشی شامل افردا از ۲ نفر تا به تعداد ۴ نفردار که تعداد نفرات بستگی به صاحب مراسم دارد کار گروه تواشی شامل همخوانی کردن در زمینه شعر مربوط به مرحوم یا مرحومه دار شعرهای عجب رسمیه .گل پونه ها و شعر های از مولا علی رو که […]