۱۵ مرداد

قاری قرآن

قاری قرآن اعزام قاری قرآن برای مراسم ترحیم تجلی بخش مراسم شما قاری قرآن برای مراسم ترحیم و اعزام قاری قرآن از دیگر خدمات مجالس گوه آوا و نوا است ، گروه آوا و نوا کار خود را با هدف برگزاری تخصصی مراسم ترحیم عرفانی آغاز کرد. با یاری خداوند و تلاش اعضای گروه توانسته […]