25 سپتامبر

اعزام مداح مراسم ترحیم

اعزام مداح مراسم ترحیم بی شک حضور ذاکران  اهل بیت حرفه ای و با سابقه و دارای کد مداحی اخذ شده از سازمان حج و زیارت در مجالس ترحیم تاثیر مستقیم در کیفیت مجلس خواهد داشت لذا شما فقط با یک تماس با وب سایت آو و نوا میتوانید بهترین مشاوره را در زمینه مراسم  ترحیم […]