23 آگوست

موسیقی مراسم ترحیم

گروه های موسیقی مجالس ترحیم عرفانی موسیقی ترحیم شامل سازهایی ار قبیل نی.دف.تار.عود.دیوان.و غیره …. هریک از این سازها به سلیقه صاحب مراسم سفارش داده میشود.تصنیف هایی که در مراسم ترحیم و سوگواری اجرا میشود شامل: این قافله عمر عجب میگذرد از شاملو و شجریان . سوغاتی از هایده. عاشقانه از محمد نوری. نمیشه غصه […]

اجرای مراسم ترحیم با گروه سنتی عرفانی
05 دسامبر

اجرای مراسم ترحیم با گروه سنتی عرفانی

اجرای مراسم ترحیم با گروه سنتی عرفانی مراسم ترحیم عرفانی معمولا با سازهای سنتی دف , نی , تار , سه تار , سنتور , دیوان , به همراه خواننده عرفانی خوان انجام میشود که معمولا تصنیف ها بسیار عرفانی و حزن انگیر است. مراسم ترحیم عرفانی باید به نحوه ای باشد که مورد توجه […]

مداحی مراسم ترحیم
05 دسامبر

مداحی مراسم ترحیم

مداحی مراسم ترحیم این نوع مراسم ها ترحیم معمولا  به صورت مداحی اجرا میشود(مداحی خالی )  مداحی در مراسم ترحیم همراه با نوازندگی نی است که حزن بیشتری به مجلس بدهد.بهتر است که مداحی همراه با ساز نی باشد چرا که وقتی مداح مراسم را شروع میکند جاهایدخالی را ساز نی پر میکند ولی خوب به […]