۰۵ اسفند

متن شعر فوت پدر

متن شعر فوت پدر ای پدر ای با دل من همنشین     ای صمیمی ای بر انگشتر نگین ای پدر ای همدم تنهاییم      آشنایی با غم تنهاییم ای طنین نام تو بر گوش من       ای پناه گریه خاموش من همچو باران مهربان بر من ببار      ای که هستی مثل ابر […]