مداحی با نی
05 دسامبر

مداحی با نی

اجرای مراسم ترحیم  مداحی با نی در نوع مراسم ها مداحی همراه با ساز نی انجام میشود و اشعار عرفانی خواننده میشود برای دیدن نمونه های بیشتر به  تلگرام ما پیام بدین telegram    ۰۹۳۹۶۱۳۹۵۹۲ https://t.me/avainavairtarhim