مداحی با نی
۱۴ آذر

مداحی با نی

مداحی با نی مداحی با نی اجرایی متفاوت تر از مداحی اجرای مراسم ترحیم مداحی با نی در مراسمات ترحیم بهتر است که مداحی همراه با ساز نی باشد چرا که هم حزن بیشتری به مراسم می دهد و مراسم را پر شورتر میکند. چه بهتر است که مراسم ترحیم با ساز نی شروع شود. […]