مداحی مراسم ترحیم
05 دسامبر

مداحی مراسم ترحیم

مداحی مراسم ترحیم این نوع مراسم ها ترحیم معمولا  به صورت مداحی اجرا میشود(مداحی خالی )  مداحی در مراسم ترحیم همراه با نوازندگی نی است که حزن بیشتری به مجلس بدهد.بهتر است که مداحی همراه با ساز نی باشد چرا که وقتی مداح مراسم را شروع میکند جاهایدخالی را ساز نی پر میکند ولی خوب به […]

مداحی با نی
05 دسامبر

مداحی با نی

  مداحی با نی اجرای مراسم ترحیم مداحی با نی در مراسمات ترحیم بهتر است که مداحی همراه با ساز نی باشدچراکه هم حزن بیشتری به مراسم میدهد و مراسم را پر شورتر میکند.چه بهتر است که مراسم ترحیم با ساز نی شروع شود.اجرای مراسم ترحیم عرفانی با ساز نی از تصنیف های عرفانی خوانده […]