25 سپتامبر

اعزام مداح مراسم ترحیم

اعزام مداح مراسم ترحیم بی شک حضور ذاکران  اهل بیت حرفه ای و با سابقه و دارای کد مداحی اخذ شده از سازمان حج و زیارت در مجالس ترحیم تاثیر مستقیم در کیفیت مجلس خواهد داشت لذا شما فقط با یک تماس با وب سایت آو و نوا میتوانید بهترین مشاوره را در زمینه مراسم  ترحیم […]

06 آگوست

مداحی با نی و ف

مداحی با نی و دف  در مراسمات ترحیم مداح نقش بسیارمهمی در اجرای مراسم دارد. چرا که مداح اگر اجرای خوبی در مراسمات ترحیم داشته باشد.هم آبروی صاحب مراسم حفظ شده هم خود مداح و گروه هنری حس خوبی در آخر مراسم دارند پس بهتراست مداح و گروه هنری را از یک سایت معتبر هماهنگ […]

مداحی با نی
05 دسامبر

مداحی با نی

  مداحی با نی اجرای مراسم ترحیم مداحی با نی در مراسمات ترحیم بهتر است که مداحی همراه با ساز نی باشدچراکه هم حزن بیشتری به مراسم میدهد و مراسم را پر شورتر میکند.چه بهتر است که مراسم ترحیم با ساز نی شروع شود.اجرای مراسم ترحیم عرفانی با ساز نی از تصنیف های عرفانی خوانده […]