تاج گل مراسم ترحیم
۲۵ دی

نکات جالب از تاج گل مراسم ترحیم

نکات جالب از تاج گل مراسم ترحیم تاج گل ترحیم از سنت دیرینه ایرانیان در مراسمات ترحیم معمولا برای ادای احترام به صاحب مراسم از تاج گل استفاده میکنند و رنگ سفید نشان همدردی با صاحب عزا است ; به آن تاج گل ترحیم نیز میگویند ; تنوع و نوع گلها بیان گر احساسات خاص […]