اجاره اکو و مداح بهشت زهرا میتوانید خدماتی بدون دق دق برای صاحبین عزا باشید . با خیال راحت بدون آمدن در بهشت زهرا خدمات رو رزرو کنید