درباره گروه آوا و نوا
09 ژانویه

گروه آوا و نوا

گروه آوا و نوا

گروه آوا و نوا همراه شما در طول مراسم ترحیم

گروه آوا و نوا در فروردین ماه سال ۱۳۸۵ پس از بررسی های صورت گرفته کار خود را با هدف برگزاری تخصصی مراسم ترحیم عرفانی آغاز کرد.

سپس با شناختی که ما از افراد مجرب و با تجربه در این حرفه داریم

توانستیه ایم تا به مشتریان خود اطمینان خاطر بدهیم تا مراسمات ترحیم و همچنین عروسی های مذهبی خودرا به ما بسپارند.

هدف ما در آوا و نوا

سایت تخصصی آوا و نوا با هدف ارائه اطلاعات تماس خدمات دهندگان مجالس و راهنمایی مردمان ایران زمین برای برگزاری هرچه بهتر مراسمات مراسمات ترحیم مذهبی راه اندازی شده است.

شناسایی انواع خدمات مورد نیاز مجالس ترحیم و مذهبی یکی از خدماتی است که سایت آوا و نوا ارایه می دهد.

بسیاری از خدمات آوا و نوا ، شاید برای بسیاری ناشناخته باشد ما در سایت به صورت تفضیلی به این موارد پرداخته شده است .

امید است بتوانیم بهترین خدمات ممکن را ارائه کنیم.

خدمات ما

در حال حاضر خدمات ارایه شده در سایت آوا و نوا  مختصص شهر تهران و اطرف است

تمرکز اصلی افزایش کیفیت اطلاعات ارائه به مشتریان خود در  این سایت است.

برای این منظور کلیه خدمات دهندگان در حوزه های مختلفی ارزیابی شده است

به مرور خدمات دهندگانی که دارای کیفیت ویژگیهای متمایزی هستند اولویت بالاتری دریافت می نمایید

این امر می تواند در راهنمایی و تصمیم گیری مشتریان مفید باشد

امیدواریم بتوانیم به مرور کیفیت و گسترده خدمات سایت را افزایش بدهیم .

تا بتوانیم از این طریق خدمتی کوچک را به مشتریان ارائه نماییم

آوا و نوا