متن شعر برای جوان ناکام

متن شعر برای جوان ناکام

متن شعر برای جوان ناکام 

در این مقاله متن شعر برای جوان ناکام را تهیه کرده ایم .

جوان نازنین در خاک رفتی    از این دنیای غم غمناک رفتی
زدی آتش به جان دوست داران      چو گل پاک آمدی و پاک رفتی

بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه کنم      من به داغ تو جوان رفته ز دنیا چه کنم

بهر هر درد دوائیست به جز داغ جوان    من به دردی که بر او نیست مداوا چه کنمگفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بود    گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود

گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود     گفتا که نگو مصلحت دوست در این بود نوگلی پرورده بودم ،خاک از دستم ربود   آنچنان در بر گرفت ، انگار در عالم نبود

سالها زحمت کشیدم ، تا گلم پرورده شد

ناگهان پیک اجل ، آن غنچه را از من ربود  متن شعر برای جوان ناکامتا کی ز مصیبت غمت یاد کنم  اهسته ز دوری تو فریاد کنم

وقت است که دست از این دهان بردارم   از دست غمت هزار بیدادکنمافسوس که زیبا پسرم تاج سرم رفت امیدوچراغ دل ونور بصرم رفت

زد اتش سوزان اجل بر گل عمرم ناگاه از این باغ گل نوثمرم رفت   متن شعر برای جوان ناکامای مادر غمدیده نداری خبراز من کز گردش ایام چه امد برسر من

من تازه جوان بودم واندر چمن حسن نشکفته فرو ریخت همه بال وپر منجوان رفتم زدنیا با هزاران ارزو بر دل به زیر خاک کردم با دو صد اندوه غم منزل

گذر اید اگر برخاک من از زاه غم خواری به الحمدی مرا یاد اورید ای محرمان دلسال ها رنج کشیدم که گلی پروردم باد پاییز به ناگه زد وگل پرپر شد

گل پرپر شده ام از چه برفتی ز برم که زهجران تو هر دم دل ما مضطر شدعزیزخفته در خاکم گل باغ دلم بودی درخشان گوهر پاکم چراغ محفلم بودی

کجا یابم دگر چون تو اگر گرد جهان گردم تو را ای نازنین (دختر/پسر) که یار وهمدمم بودیچه خوش باشد در این دنیای فانی   به خوش نامی نمودن زندگانی

که بعد از ما بسی گردش کند چرخ  نماند جز نکونامی نشانی  متن شعر برای جوان ناکام

 

مارا در اینستاگرام دونبال کنید

گروه آوا و نوا

گروه آوا و نوا

امتیاز این مطلب
5/5

مطالب جذاب

Instagram WhatsApp WhatsApp
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.