اجرای مراسم ترحیم در بهشت زهرا

در مراسم تدفین و یادبود دربهشت زهرا ممکن است شما خدمات مختلفی را نیاز داشته باشید که این خدمات توسط افراد مختلفی ارائه می شوند

اجرای مراسم ترحیم در بهشت زهرا شامل خدمات مختلفی است این خدمات شامل: پذیرایی گل آرایی, آب معدنی, حلوا و خرما , تاج گل،و شمع آرایی است.

سایت آوا و نوا سعی داردکه همه خدمات مورد نیاز در  بهشت زهرا و مزار شما را یکجا در سایت فراهم کند.

مانند:اجاره اکو و مداح بهشت زهرا,صندلی و سایبان, چادر, گروه عرفانی نی و دف  اجرای مراسم ترحیم در بهشت زهرا

مداحی با نی و دف, اجاره سیستم صوت بسیار مناسب و به روز  . بیشترین خدماتی که مشتریان ما

رزرف میکنند اجاره اکو و مداح بهشت زهرا است . میتوان گفت سخت ترین قسمت از مراحله مراسمات سوگواری قسمت  مراسم در بهشت زهرا است.

گروه اوا و نوا در این امر یار شما خواهد بود

اجرای مراسم ترحیم در بهشت زهرا

استفاده از بهترین نیروی خدماتی در جهت پذیرایی با ظاهری آراسته و آموزش دیده

هماهنگی با سازمان بهشت زهرا جهت تشییع جنازه

فراهم کردن صندلی و سایبان به تعداد مهمان های شما  اجرای مراسم ترحیم در بهشت زهرا

اعزام مداح و گروه هنری در سر مراسم ترحیم به همراه سیستم صوت مناسب

در تهران موسساتی هستندکه خدمات مجالس ترحیم را برگزار میکنند که ما بیشتر این خدمات را  به شما معرفی کردیم و میتوان گفت حساس ترین

قسمت مراسم قسمت مداحی و اجرای گروه عرفانی است که آن خود نیز قوانین خود را دارد.

خیلی بهتر است که قبل از اجرای در بهشت زهرا حتما و حتما

با ما تماس داشته باشید چرا با توجه به تجربه ما میتونید بهترین اجرای مراسم ترحیم در بهشت زهرا داشته باشد

برگزاری مراسم در بهشت زهرا به دو نوع اجرا میشود

روش اول : مداحی با نی  

در این روش سبک اجرا به صورت مداحی و روضه خوانی اجرا میشود شعر های سوزناک ار هل بیت و ائمه و اطهار در وصف مرحوم میخوانند و بشتر یه صورت

دشتی و دشتستانی اجرا میکنند این سب اجرا بیشتر مناسب مراسمات تدفین تا چهلم است

روش دوم: اجرای مراسم به صورت عرفانی  اجرای مراسم ترحیم در بهشت زهرا

مراسم ترحیم عرفانی معمولا با سازهای سنتی دف , نی , تار , سه تار ,  همراه خواننده عرفانی خوان

انجام میشود که معمولا تصنیف ها بسیار عرفانی و حزن انگیر است. مراسم ترحیم عرفانی باید به نحوه ای باشد که

مورد توجه مهمان ها و صاحب مراسم قرار گیرد.و اشعاری از حافظ و مولانا خوانده میشوداجرای مراسم ترحیم با گروه

سنتی عرفانی حسن هنری به صاحب مراسم میبخشد که باید در این حال حزن خودرا داشته باشد

ما را در اینستاگرام دونیال کنید