مداحی با نی در مراسم ترحیم

مداحی با نی در مراسم ترحیم جلوه خاصی به مجالس می دهد. همچنین می توان از مداحی با نی در بهشت زهرا هم استفاده کرد.

مهمتر از همه اعتبار و تجربه گروه مداحی نقش به سزایی در این اجراها دارد.

مطمئنا برای همه افراد برگزاری با شکوه مراسمات مذهبی و ترحیم اهمیت ویژه ای دارد اجرای مراسم ترحیم

مداحی با نی در مراسم ترحیم بهتر است که مداحی همراه با ساز نی باشد چرا که هم حزن بیشتری

به مراسم می دهد و مراسم را پر شورتر میکند.چه بهتر است که مراسم ترحیم با ساز نی شروع شود.

وقتی که مداح تصنیف های خود را میخواند  جاهای خالی را نوازنده نی پرمیکند مداحی و نوازندگی نی میتوان گفت مکمل هم در اجرا هستند

مکان هایی که مداحی با نی در مراسم ترحیم اجرا میشود

 • تالار
 • هتل
 • رستوران
 • سر مزار
 • منازل

سازهایی که میتوان در مراسم ترحیم همراه با مداحی به کار برد

 • نی
 • فلوت
 • ساز دودوک
 • دف
 • تار
 • ویولن
 • سنتور

پیشنهاد ما به شما مداحی خالی نیست ! زیرا مداحی خالی نمیتواند حس مراسم رو منتقل کند پس بهتر است که مداحی همراه با ساز نی باشد

سازهایی که میتوان جایگزین ساز نی در مراسم ترحیم کرد عبارتند از : ساز دودوک / ساز کلانرنت یا (قره نی ) / ویالن /کمانچه / تار / دیوان /

این نوع ساز ها هر کدوم به نسبت حزن خود را در مراسم دارد و مداح هر یک از این سازها را میتواند به سلیقه مشتری در مراسم هماهنگ کند.

نکات بسیار مهمی که باید مداح و نوازنده نی در مراسم ترحیم رعایت کنند این است که ظاهری بسیار آراسته داشته باشند و تجربه کافی در

اجرای مراسم ترحیم عرفانیست.

برای دیدن نمونه کار مداحی با نی در مراسم ترحیم اینجا کلیک کنید

پیشنهاد میکینم صفحات مشابه را مشاهد کنید