طریقه نوحه خوانی و مداحی در مجالس ترحیم
05 دسامبر

طریقه نوحه خوانی و مداحی در مجالس ترحیم

طریقه نوحه خوانی و مداحی در مجالس ترحیم مجلس ختم  طریقه نوحه خوانی و مداحی در مجالس ترحیم بسیار اهمیت ویژه ای در مجلس ترحیم دارد . در اینجا طریقه نوه خوانی و مداحی و اجرای مجلس ختم را به شما خواهیم گفت. یکی از محافلی که به مناسبت درگذشت عزیزان از دست رفته ، […]