اجرای مراسم ترحیم عرفانی

اجرا و برگزاری مراسم ترحیم که معمولا

در تالارها و رستوران ها و هتل ها است.و اجرای برنامه  بدون روضعه خوانی به همراه شعر و تصنیف صورت میگیرد

این نوع اجرای برنامه را ختم عرفانی گفته میشود

اجرای مراسم ترحیم که در سر مزار مرحوم برگزار میشود همراه با مداح و نوازنده نی است

مراسمات ختم باید دارای حزن و غم زیادی باشد تا بتواند

اجرایی در شان آن مرحوم انجام شود .مراسمات ختم با اینکه مشگلات زیادی دارد

باید توانست که به صورت بهترین نحوه ممکن انجام شود .

روه آوا و نوا توانسته خدمتی دیگر در این راسته ارایه دهد

اعزام مداح جهت مراسمات ختم و مساجد و مراسمات بهشت زهرا

عزام گروه سنتی برای مراسمات ترحیم عرفانی به همراه سازهای نی ,دف,دیوارن.تار,سه تار,

اعزام گروه تواشیح و هم خوانی  در مراسمات ختم

فیلم برداری و صدا برداری در مراسمات شما

ارسال  سیسم صوت حرفه ای

برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

https://t.me/avainava