قاری قرآن
06 آگوست

قاری قرآن

قاری قرآن اعزام قاری قرآن برای مراسم ترحیم تجلی بخش مراسم شما   اعزام قاری برای مراسم ختم  از دیگر خدمات مجالس گروه آوا و نوا است ، گروه آوا و نوا کار خود را با هدف برگزاری تخصصی مراسم ترحیم عرفانی آغاز کرد. با یاری خداوند و تلاش اعضای گروه توانسته ایم کلیه خدمات […]