اجرای مراسم ترحیم با گروه تواشیح
05 دسامبر

اجرای مراسم ترحیم با گروه تواشیح

اجرای مراسم ترحیم با گروه تواشیح گروه تواشیح جذابیت مراسم شما گروه تواشیح یا گروهی خوانی یکی از برنامه‌های جذابی و متنوع که چند سالی است درکشور ما مطرح شده و جایگاه خود را در کنار دیگر برنامه‌های مذهبی و ترحیم از قبیل: قرائت قرآن، مداحی,گروه سنتی عرفانی و …پیدا کرده است، گروه تواشیح شامل […]