خدمات خاکسپاری با گروه موسیقی
12 ژانویه

خدمات خاکسپاری با گروه موسیقی

خدمات خاکسپاری با گروه موسیقی همیشه فراهم کردن ابزار مجالس ترحیم جزو بخش های سخت است مخصوصا هنگام مراسم ترحیم با اندوهی که پس از درگذشت عزیزان بر انسان تحمیل می شود کار های ساده نیز بسیار دشوار است. بعد از انجام مراحل بهشت زهرا که در قسمت ( خدمات خاکسپاری و اطلاعات مربوط به […]