دشتستانی

غمگین دشتی
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

دشتی غمگین

دشتی غمگین   در مراسم ترحیم بیشترین سبکی که مورد پسند عموم قرار دارد سبک دشتی و دشتستانی است . در این پست نمونه های

ادامه مقاله »

پست های مرتبط

تبلیغات
بیشتر بخوانید
(بیشتر…)