دف

دف نی
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

دف نی

دف نی   امروزه با قرار گیری ساز های عرفانی نی و دف در مراسم ختم شکل و اجرای مراسم ختم به سبک و سوی

ادامه مقاله »

پست های مرتبط

تبلیغات
بیشتر بخوانید

(بیشتر…)