سومین روز در گذشت

مراسم سوم
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

مراسم سوم

مراسم سوم روز سوم درگذشت فرد، مجلس ترحیمی برپا می کنند. که در واقع به مفهوم عزاپُرسی از خانواده مصیبت دیده است.به معنی مجلس ختم

ادامه مقاله »

پست های مرتبط

تبلیغات
بیشتر بخوانید
(بیشتر…)