شام غریبان

شام غریبان
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

شام غریبان

شام غریبان اولین غروب آفتاب بعد از مراسم خاکسپاری می گویند. شام غریبان همان مجلس ترحیم است، با این تفاوت که در اواین جلسه، بعد

ادامه مقاله »

پست های مرتبط

تبلیغات
بیشتر بخوانید
تبلیغات