فلوت زن برای مراسم ترحیم

فلوت زن برای مراسم ختم
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

فلوت زن برای مراسم ختم

فلوت زن برای مراسم ختم فلوت یکی از سازهای بادی است که نواختن آن با دهان انجام می‌شود. این ساز دارای شکلی بلند و نازک

ادامه مقاله »

پست های مرتبط

تبلیغات
بیشتر بخوانید
تبلیغات