متن و شعر مراسم در سالگرد

سالگرد
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

مراسم سالگرد

مراسم سالگرد مراسم یادبود است که در سالروز برگزار شود. در واقع به یادبودکه در روزی از سال برگزار شود که نخستین رویداد در گذشته

ادامه مقاله »

پست های مرتبط

تبلیغات
بیشتر بخوانید
(بیشتر…)