مداحی با نی مادر

مداحی سر مزار پدر
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

مداحی سر مزار پدر

مداحی سر مزار پدر به طور کلی، مداحی سر مزار یک فرم هنری است که در آن شاعران و مداحان با استفاده از شعر و

ادامه مقاله »

پست های مرتبط

تبلیغات
بیشتر بخوانید
تبلیغات