موسیقی غمگین

اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

گروه موسیقی

گروه موسیقی سنتی عرفانی در مراسم ختم اجرای بسیار متفاوتی داردگروه تشگیل شده از ساز های سنتی و خاطره انگیز است موسیقی سنتی ایرانی فرهنگ

ادامه مقاله »

پست های مرتبط

تبلیغات
بیشتر بخوانید

(بیشتر…)