نی زن برای مراسم

نوازنده نی
مطالب مفید
گروه آوا و نوا

نوازنده نی

نوازنده نی نوازنده نی یکی از آلات سنتی است که در فرهنگ‌ ما و موسیقی‌ ما و بعضی از گروه های مختلف جهان استفاده می‌شود.

ادامه مقاله »

پست های مرتبط

تبلیغات
بیشتر بخوانید
تبلیغات