نی نوازی مراسم ترحیم

نی زن برای مراسم ترحیم
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

نی زن برای مراسم ترحیم

نی زن برای مراسم ترحیم بیشترین کاربردی که ساز در مراسم ترحیم دارد ساز نی است معمولا ترکیب ساز نی و دف به همراه خواننده

ادامه مقاله »

پست های مرتبط

تبلیغات
بیشتر بخوانید
تبلیغات