کرایه اتوبوس بهشت زهرا
20 اکتبر

کرایه اتوبوس بهشت زهرا

کرایه اتوبوس بهشت زهرا برگزاری مراسم ترحیم به شکلی آبرومندانه و ویژه یکی از دغدغه‌های خانواده‌های داغدار است. در گذشته بسیاری از شهروندان از اتوبوس واحدگشت بهشت زهرا برای ایاب و ذهاب مهمانان خود جهت مراسم خاکسپاری استفاده می‌کردند که گاهی برخی از اتوبوس‌هایی کهاز واحد گشت بهشت زهرا اجاره می‌شد اتوبوس‌های شهری و بدون […]