درباره گروه آوا و نوا
09 ژانویه

گروه آوا و نوا

گروه آوا و نوا گروه آوا و نوا همراه شما در طول مراسم ترحیم گروه آوا و نوا در فروردین ماه سال ۱۳۸۵ پس از بررسی های صورت گرفته کار خود را با هدف برگزاری تخصصی مراسم ترحیم عرفانی آغاز کرد. سپس با شناختی که ما از افراد مجرب و با تجربه در این حرفه […]