گروه موسیقی تالار اقدسیه

گروه ترحیم تالار اقدسیه ارتش
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

گروه ترحیم تالار اقدسیه ارتش

گروه ترحیم تالار اقدسیه ارتش   باشگاه تشریفاتی اقدسیه دارای  ۲۰۰ الی۷۰۰ نفر ظرفیت می باشد. تالار تشریفاتی اقدسیه دارای دو سالن با ارتفاع سقف

ادامه مقاله »

پست های مرتبط

تبلیغات
بیشتر بخوانید
تبلیغات