اجرای مراسم ترحیم

غمگین دشتی
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

دشتی غمگین

دشتی غمگین در مراسم ترحیم بیشترین سبکی که مورد پسند عموم قرار دارد سبک دشتی و دشتستانی است . در این پست نمونه های صوتی

ادامه مقاله »
دف نی
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

دف نی

دف نی امروزه با قرار گیری ساز های عرفانی نی و دف در مراسم ختم شکل و اجرای مراسم ختم به سبک و سوی دیگه

ادامه مقاله »
گروه مداحی
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

گروه مداحی

گروه مداحی مداحی در مراسم ختم یکی از قسمت بسیار حساس در اجرای مراسم ترحیم است و باید صاحب عزا در مورد این قسمت از

ادامه مقاله »
گروه ختم
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

گروه ختم

گروه ختم معمولاً ما وقتی عزیزی یا آشنایی از دست می دهیم به تنهایی قدرت تصمیم گیری نحوه برگزاری مراسم ختم را نداریم و نیازمند این

ادامه مقاله »
مداحی مراسم ختم
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

مداحی مراسم

مداحی مراسم  مداح در مراسم باید از اصول و قوانین خاصی پیروی کند تا بتواند رضایت صاحب مراسم را جلب کند و مراسم را به

ادامه مقاله »
تسلیت کوتاه
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

تسلیت کوتاه

تسلیت کوتاه   باید در پیام های تسلیت به درگذشت  عزیزان خود دقت بالایی به کار ببریم که در متن بتوانیم ابراز احساسات خود را

ادامه مقاله »
مداحی پدر
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

مداحی پدر

مداحی پدر مداح نقش بسیار کاربردی در اجرای مراسم ختم دارد حتما سعی کنید که برای اجرای مراسم از بهترین مداحان دعوت کنید در این

ادامه مقاله »

پست های مرتبط

تبلیغات
بیشتر بخوانید
(بیشتر…)