اجرای مراسم ترحیم

دکلمه برای مراسم ترحیم
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

دکلمه برای مراسم ترحیم

دکلمه برای مراسم ترحیم برای اجرای مراسم ترحیم و شروع مقدمه صحبت کردن خیلی بهتر است که مراسم را با یک دکلمه زیبا شروع کنیم

ادامه مقاله »
نی زن برای مراسم ترحیم
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

نی زن برای مراسم ترحیم

نی زن برای مراسم ترحیم بیشترین کاربردی که ساز در مراسم ترحیم دارد ساز نی است معمولا ترکیب ساز نی و دف به همراه خواننده

ادامه مقاله »
گروه برای مراسم ترحیم
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

گروه برای مراسم ترحیم

گروه برای مراسم ترحیم معمولا فوت عزیزان نابه هنگام و از پیش تعیین نشده است در این شرایط بد صاحبین اعزا با مشگلاتی روبه رو

ادامه مقاله »
شام غریبان
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

شام غریبان

شام غریبان اولین غروب آفتاب بعد از مراسم خاکسپاری می گویند. شام غریبان همان مجلس ترحیم است، با این تفاوت که در اواین جلسه، بعد

ادامه مقاله »
جوان ناکام
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

جوان ناکام

جوان ناکام یکی از وقایع تلخ و غمگین فوت جوان و نوجوان ناکام است منظور از این جمله این است که صاحب عکس ازدواج‌ نکرده

ادامه مقاله »
مراسم هفتم
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

مراسم هفتم

مراسم هفتم برگزاری مراسم هفتم در تمامی کشورهای جهان مرسوم است، اما  آداب و رسوم آن ریشه در فرهنگ و سنت های هر قوم و ملتی

ادامه مقاله »
مراسم سوم
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

مراسم سوم

مراسم سوم روز سوم درگذشت فرد، مجلس ترحیمی برپا می کنند. که در واقع به مفهوم عزاپُرسی از خانواده مصیبت دیده است.به معنی مجلس ختم

ادامه مقاله »
مراسم یادبود
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

مراسم یادبود

مراسم یادبود مراسم یادبود چیست یادبود خدماتی یا مراسمی است که برای یادآوری در مورد چیز یا شخصی از مردم برگزار می شود. در بیشتر

ادامه مقاله »
سالگرد
اجرای مراسم ترحیم
گروه آوا و نوا

مراسم سالگرد

مراسم سالگرد مراسم یادبود است که در سالروز برگزار شود. در واقع به یادبودکه در روزی از سال برگزار شود که نخستین رویداد در گذشته

ادامه مقاله »

پست های مرتبط

تبلیغات
بیشتر بخوانید
(بیشتر…)