دانلود تک نوازی ساز نی در مراسم ترحیم
18 فوریه

دانلود تک نوازی ساز نی در مراسم ترحیم

دانلود تک نوازی ساز نی در مراسم ترحیم

ما در این قسمت توانسته ایم دانلود تک نوازی ساز نی را در دستگاهای مختلف برای شما عزیران جمع آوری کنیم ; و به صورت فایل صوتی در اختیار شما عزیران قرار دهیم ; در مراسم ترحیم و عزاداری بیشترین کاربرد را ساز نی دارد به خاطر سوزناک بودن ساز نی حالت بسیار عرفانی به مراسم میده ; البته بستگی به نوازنده این ساز دارد که بتواند در چه سطحی این ساز را بنوازد دانلود تک نوازی ساز نی در مراسم ترحیم

چرا ساز نی بیشترین کاربرد را در مراسم ترحیم و اعزا دارد؟

یک دلیل بسیار مهم بودن ساز نی این است که کششی است ; و هم بادی که ساز های کششی نیز حزن زیادی دارن و میتواننده حس و حال را به شنونده منتقل کنند ; البته ساز نی چون در نی زارها رشد میکند و سازنده بعد از چیند و گذراندن مراحل سخت و دشوار و کار کردن روی ساز نی تا  مراحل ساخت تکمیل بشود ; یک صدای مناسب از نی در بیاد ; پس میتوان گفت ساز نی یک گیاه است که باید ارتباط دلی باهاش گرفت و نوازنده حس و حال حزن را منتقل کند.

ددانلود تک نوازی ساز نی در مراسم ترحیم

در مراسم هایی مداح تنها دعوت میکنند خود مداح میتواند ; با دانلود تک نوازی نی را از این سایت دانلود کرده و به عوان زیر صدا در مراسم پخش کند ساز نی در همه مراسم های عزا کاربرد دارد ; و در بعضی از مراسم های شادی ماننده عروسی مذهبی هم استفاده میکنند. دانلود تک نوازی ساز نی در مراسم ترحیم

پیشنهاد ما

ما به شما پیشنهاد میکنیم که در کلیه مراسمات از ساز نی استفاده کنید ; زیرا اگر ساز نی به همراه مداح باشد اجرای مراسم بسیار پر تر و حزن مراسم بسیار بیشتر است ; بیشترین دستگاهی که ساز نی از آن استفاده میکند در درستگاه دشتی و دشتستانی است ; که در مراسم های ترحیم استفاده میشود استفاده از ساز نی در مراسم ترحیم حتما باید همراه با سیستم مناسب باشد ; تا نوازنده صدای سازش خیلی خوب به گوش شنونده برسد .

دانلود تک نوازی ساز نی در مراسم ترحیم

دانلود تکنوازی ساز نی دشتی 

 

 

 

دانلود تک نوازی ساز نی در مراسم ترحیم

دانلود با کیفیت ۳۲۰

 

دانلود تک نوازی ساز نی در دستگاه اصفهان

 

 

 

دانلود تک نوازی ساز نی در مراسم ترحیم

دانلود با کیفیت ۳۲۰

 

دانلود تک نوازی ساز نی در دستگاه نوا

 

 

دانلود تک نوازی ساز نی در مراسم ترحیم

 

دانلود با کیفیت ۳۲۰

 

 

دانلود تک نوازی ساز نی در دستگاه ماهور

 

 

دانلود تک نوازی ساز نی در مراسم ترحیم

 

دانلود با گیفیت ۳۲۰ 

دیدگاه خود را بنویسید